ÇALIŞMA HAYATINDA GÜNCEL GELİŞMELERLE
SOSYAL GÜVENLİK ve İŞ HUKUKU UYGULAMALARI


2016 Yılı Torba Kanunlarla İş, SGK ve İSG’de Yapılacak Değişiklikler,
Asgari Ücret, Yabancı İşçi Çalıştırılması gibi Teşvik ve Devlet Destekleri,
Denetimlere Hazırlık, Güncel Yargı Kararları , İdari Para Cezaları,
Süreçte Potansiyel Sorunlar ve Pratik Çözüm Önerileri

27 Şubat 2016 / 09.00 – 17.00 / Istanbul Hilton

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU / Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı
İsa KARAKAŞ / Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Başuzmanı

Oturum Konuları:

• 2016 Torba Kanunlarda Yapılan Değişiklikler,
• Asgari Ücret Teşvikleri
• Uygulama esasları- Teşvik nasıl hesaplanacak?
• Yeni yazılımlara ihtiyaç olacak mı?
• Asgari ücret artışı ücret politikalarını nasıl etkileyecek?
• Maliyet artışlarının kapatılması için alınabilecek önlemler-
• Artık işverenin daha lehine olan prim teşviklerini kullanmak bir çözüm olabilir m?
• Doğum Yapan İşçilere Part-time çalışma esasları
• Genel Sağlık Sigorta değişiklikleri
• İşçi-İşveren İhtilaflarının Çözümüne Yönelik Yapılacak Değişiklikler
• Yabancı Çalıştırmasında Yapılacak Kolaylıklar
• Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik neler getiriyor?
• Bu Yönetmelik hükümleri işveren için maliyet desteği sağlayacak mı?
• Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde sigortalının mesleği ile meslek kodunun bildirimi ilişkin yapılacak düzenlemeler ve denetim
• İş Güvenliği Uzmanları-İşyeri Hekimlerinin Hizmet Sürelerinde ve idari para cezalarında yürürlüğe girecek değişiklikler
• SGK İşlemlerinde İtiraz Ve Mahkeme Yolunda Yapılan Değişiklikler ve Uygulaması
• İş Kanunundaki İdari Para Cezaları
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki İdari Para Cezaları
• 6645 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler
• İşyerinin az tehlikeli- tehlikeli ve çok tehlikeli oluşu idari para cezasını nasıl etkiliyor?
• Çalışan sayısının önemi nedir?
• Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları
• İdari Para cezalarından kurtulma yolları
• İş Kazası bildirimlerinde ve ücret tahakkuku ile SGK prim belgelerinde en çok yapılan hatalar ve uygulaması
• SGK Teşvik İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler Ve Uygulaması, avantajlı teşviklerden geriye doğru faydalanılması
• İşe İade İle İlgili Değişiklikler Ve Uygulaması, İşe iade halinde yapılması gereken SGK uygulamaları
• Alt işveren (Taşeron)-Üst İşveren İlişkisinde Değişikler İle Bu İlişkiden Kaynaklanan Asıl İşverenin SGK-İŞ Kanunu İle İş Sağlığı Ve Güvenliği Bakımından Yükümlülük Ve Sorumlulukları İle Alt İşverenliğin Yönetimi, Muvazaa İle İlgili İtiraz Ve Mahkeme Yollarına İlişkin Değişiklikler
• Yargı kararları çerçevesinde iş Sözleşmesinin sonlandırılmasında en çok yapılan hatalar, geçerli savunma-ihtarname ve tutanak düzenlenmesi esasları
• Geçerli İbraname ve belge düzenlenmesinde püf noktalar
• İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarında Yapılan Köklü Değişiklikler Ve Getirilen Yenilikler:
• Yeni yükümlülükler ve idari para cezalarından yapılan değişiklikler
• İş Güvenliği uzmanlarına işverenlerine karşı verilen yeni yetki-sorumluluklar ile müeyyideler
• İşçilere verilen yükümlülük e sorumluluklar ile iş sözleşmesinin feshini gerektiren iş güvenliğine ilişkin nedenler
• Yapı denetim kuruluşlarına verilen yeni yetki-sorumluluklar ile müeyyideler
• İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarında tutulması gereken defter ve geçerli belge düzenlenmesi
• 2015 yılı Torba Kanunu ile izinlerinde yapılan değişiklikler ile diğer İş Kanunu işlemlerinde yapılan değişiklikler ve uygulaması
• Sosyal güvenlik ile iş mevzuatına ilişkin diğer değişiklik ve yenilikler
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Teftişlerine Hazırlık Uygulamaları
• Geçerli ve mevzuata uygun işyeri kayıt ve belgelerinin düzenlenmesi ve dikkat edilecek hususlar
• Çalışanların meslekleri ile ücretleri bazında yapılan denetimler
• Sektör bazında yapılan denetimler
• İşin yürütüm koşullarına ilişkin denetimler
• İş kazası-meslek hastalıkları ile iş sağlığı ve güvenliği denetimleri
• İş sağlığı ve güvenliği bazında kayıt ve belgelerinin düzenlenmesi ve dikkat edilecek hususlar
• İhbar-şikayet bazlı denetimler
• Teftiş sürecinin yönetimi ile diğer denetimlere ilişkin diğer hususlar

Tüm Katılımcılara Zirve Dökümantasyonu ve kongre kitlerinin yanısıra İsa Karakaş’ın  “SGK- İŞKUR ve İŞ Mevzuatında İdari Para Cezaları İle Çözüm Yolları” Kitabı hediye edilecektir.  Bu eserde başta SGK olmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu, İŞKUR-İşsizlik Sigortası, Yabancılar Mevzuatı ve Yeni yürürlüğe konan İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu uygulamalarında öngörülen yükümlülükler, bu yükümlülüklere bağlı olarak uygulanan idari para cezaları ile ihtilaflarının çözüm yolları bir bütün olarak ele alınmıştır.

KATILIM BİLGİSİ

 

Katılım için kayıt formu doldurulması ve banka makbuzu ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Programımız kontenjanlarımızla sınırlıdır.

İletişim bilgilerimiz: 0 216 422 9595 / 0 555 422 9595

Bosphorus Conferences

Program katılım bedeli  950 + KDV (%18),

05 Şubat 2016  Tarihine kadar yapacağınız kayıtlarınızda erken kayıt avantajlarımızdan yararlanabilirsiniz. Öğle yemekleri, ara ikramlar, eğitim notları ve tüm dökümantasyon ücrete dahildir.

Kayıt işlemlerini web sayfamızdan online yapabilirsiniz, Grup İndirim Oranları: Aynı Firmadan 3 – 6 Katılımda %5, Aynı Firmadan 6 ve üzeri katılımda %10 indirim uygulanmaktadır. Toplu katılım ve sponsorluk imkanlarından faydalanmak için lütfen arayınız.

Kayıt Formu İndirDownload Registration Form
2b9e39_4cab9db8f3d7438baac07cf9b099f854